Domov Ako pomôcť

Ako pomôcť

od admin
JEDNORAZOVÝ ALEBO PRAVIDELNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA ÚČET NADÁCIE

Napĺňanie cieľov  Nadácie Výskum rakoviny môžete podporiť aj priamym príspevkom na účet NVR.

Bankové spojenie:
 • Číslo účtu: 167534012/0200
 • IBAN: SK63 0200 0000 0001 6753 4012
 • Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
 • Názov účtu: Nadácia Výskum rakoviny

Ak súhlasíte s identifikáciou Vášho finančného daru, vyplňte, prosím, pri zadávaní platby svoje meno a priezvisko do  poznámky pre príjemcu.

2% Z DANE

Podporiť činnosť našej nadácie môžete aj darovaním 2% z dane. Prispieť môže zamestnanec, živnostník, či právnická osoba.

Dôležité termíny:

Fyzické osoby

15.02.2020– posledný termín  na požiadanie zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

30.04.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušný Daňový úrad.

Právnické osoby

31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (spolu s potvrdením o zaplatení dane)

 

Tlačivá na stiahnutie:

 

Postup pre SZČO a právnické osoby
Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a právnické osoby prosíme vpísať do tlačiva daňového priznania údaje o našej nadácii. V prípade SZČO je to oddiel XII. V prípade právnickej osoby VI. časť.

 

Naše údaje:

 • IČO:  31782582
 • Právna forma: nadácia
 • Obchodné meno (názov): Nadácia Výskum Rakoviny
 • Sídlo – Ulica: Karloveská  
 • Súpisné / orientačné číslo: 6c
 • PSČ: 841 04
 • Obec: Bratislava

Ďakujeme za Vašu podporu.

 

 

DOBROVOĽNÍCTVO

Prispieť  môžete aj Vašou pomocou na našich podujatiach (napr. umelci, fotografi, hostesky..). V prípade záujmu nás kontaktujte na spravca@nvr.sk

Ďakujeme.